Sønderborg virksomheden Danish Clean Water kan med deres teknologi bekæmpe farlige bakterier i brugsvand. Metoden kan spare energi, CO2 og milliarder af kroner.

Grøntliv

Bakterier i vand og vandrør kan i værste fald gøre os syge. Løsningen har været at skrue temperaturen op på det varme vand i systemerne, så den er minimum 50 grader. Virksomheden Danish Clean Water fra Sønderborg har dog udviklet en anden løsning: Med deres særlige teknologi kan de fjerne de skadelige bakterier, og det kan – udover at bekæmpe sygdomme som legionærsyge – spare samfundet energi og penge.

En af virksomhedens generatorer bliver koblet til et varmtvandssystem – det kan eksempelvis være på hospitaler, plejehjem og i boligforeninger. Små mængder af deres godkendte desinfektionsvæske NEUTHOX® bliver derefter doseret og renser vandet for de problematiske bakterier og for den samling af bakterier – kaldet biofilm – der kan danne sig på indersiden af vandrør.

Desinfektionsvæsken består af hypoklorsyre, som er lavet ved hjælp af salt, vand og elektricitet. Væsken er ufarlig for både mennesker og dyr og skader ikke miljøet, fortæller Hagbard Clausen, der er medejer og administrerende direktør i Danish Clean Water.

”Du må røre væsken med dine hænder, og det skader ikke, at du får den på kroppen. Vores sikkerhedsdatablad siger også, at du ikke skal bruge briller, handsker eller andre værnemidler. Du kan håndtere den som almindeligt vand”.

Danish Clean Water har fremstillet NEUTHOX® siden 2008, og teknologien kan benyttes af mange forskellige markeder, der skal bekæmpe bakterier. Virksomheden fokuserer i øjeblikket især på at bekæmpe bakterien Legionella i varmtvandssystemer samt at få deres metode udbredt i landbruget, på spildevandsanlæg og inden for køletårne i industrien.

 

Kan spare 1-2 milliarder kroner årligt

Der er en stigende forekomst af Legionella-bakterier i brugsvandet i både Danmark og udlandet. Smitten kan ske, når man indånder forstøvet vand med bakterien, og det kan give legionærsyge, som er en alvorlig lungebetændelse. Sygdommen kan være dødelig for ældre og personer med et svækket immunforsvar.

”Vi ved, at mange under corona og under energikrisen har skruet ned for temperaturerne på vand uden at have gjort forebyggende tiltag eller helt at forstå konsekvenserne. Derfor ser vi også, at der er flere og flere tilfælde af Legionella, der dukker op, og på den måde er det blevet et større problem”, siger Hagbard Clausen.

”Vi ved, at mange under corona og under energikrisen har skruet ned for temperaturerne på vand uden at have gjort forebyggende tiltag eller helt at forstå konsekvenserne. Derfor ser vi også, at der er flere og flere tilfælde af Legionella, der dukker op, og på den måde er det blevet et større problem”.
Hagbard Clausen
-
Medejer og administrerende direktør

Den traditionelle løsning med at holde bakterier væk ved en temperatur på over 50 grader i varmtvandssystemer, som loven foreskriver, er meget energikrævende. Samtidig går omkring to tredjedele af energiforbruget til spilde, fordi meget af det varme vand, der er klar i rørene, reelt ikke bliver brugt. Kun i to procent af et døgn bruger vi varmt vand. Og det er her, Danish Clear Waters løsning gør en forskel. Med deres teknologi, der renser vandet, er det ikke længere nødvendigt at opretholde den høje temperatur på det varme vand, og den vil kunne sænkes.

I marts 2023 blev et stort projekt om Legionella fra Teknologisk Institut og Statens Serum Institut gennemført, hvor Danish Clean Waters generatorer og desinfektionsvæske blev anvendt – også på vand, der var under 50 grader varmt. En af konklusionerne var, at teknologien var yderst effektiv til at fjerne bakterier fra vandet. Samtidig kan der spares energi og penge ved at sænke temperaturen på varmt vand i systemerne.

”Hvis man monterede vores udstyr i alle brugsvandssystemer i bygningerne i Danmark, så er der potentielt en besparelse på mellem 1-2 milliarder om året i energiforbrug”, siger Hagbard Clausen.

”Hvis man monterede vores udstyr i alle brugsvandssystemer i bygningerne i Danmark, så er der potentielt en besparelse på mellem 1-2 milliarder om året i energiforbrug”.
Hagbard Clausen
-
Medejer og administrerende direktør

Danish Clean Water er allerede med til at forhindre smitten ved at fjerne bakterien fra vand forskellige steder. De har over 500 generatorer, der bekæmper Legionella, installeret i Danmark og andre europæiske lande.

”Vi er på størstedelen af alle hospitaler i Danmark som en dobbelt sikring, og vi ved, det virker mod Legionella. Det eneste, som vi ikke har lov til i dag, men som vi gerne vil have ændret på fremadrettet, er at sænke temperaturen på det varme brugsvand”, siger Hagbard Clausen.

 

Reducerer CO2-udledning

Danish Clean Water arbejder på at udbrede kendskabet til deres teknologi, så flere kan få øjnene op for, at skadelige bakterier i vand kan bekæmpes med andet end høje temperaturer. De håber især at kunne komme igennem til politikerne.

Virksomheden er i dialog med Miljøministeriet, som også har modtaget rapporten fra Teknologisk Institut og Statens Serum Institut. Håbet er, at det på sigt kan føre til en ændring af lovgivningen, så temperaturerne i varmtvandssystemerne bliver sænket 5-10 grader, mens generatorer med desinfektionsvæske i stedet fjerner de sygdomsfremkaldende bakterier fra vandet.

”Vi synes, der er nogle gode argumenter for at vælge vores teknologi til. I stedet for at bekæmpe Legionella ved at varme vand op for at øge sikkerheden – og skulle producere mere på en grøn måde for at dække det ekstra energiforbrug – så kan vi fokusere på at effektivisere det forbrug, vi i forvejen har, med et alternativ, der er endnu mere effektivt. Det giver samtidig en mulighed for, at slutbrugeren kan spare penge, og at vi som land kan sænke energiforbruget og nedbringe vores CO2-udledning”, siger Hagbard Clausen og tilføjer:

”Det er lidt efter princippet, hvad, der er sparet, er tjent. Det, vi ikke bruger, har ingen udledning”.

 

Sparer drikkevand og penge

Også spildevandsanlæg kan høste fordelene ved at bruge Danish Clean Waters teknologi.

”Det, vi tilbyder, er – udover at udrydde bakterier og forhindre sygdom – en besparelse af rigtig meget drikkevand i deres forbrug på et spildevandsanlæg”, siger Hagbard Clausen.

”Det, vi tilbyder, er - udover at udrydde bakterier og forhindre sygdom - en besparelse af rigtig meget drikkevand i deres forbrug på et spildevandsanlæg”.
Hagbard Clausen
-
Medejer og administrerende direktør

For ikke at risikere, at folkene på spildevandsanlæggene bliver syge af urent vand, der bliver forstøvet i processerne på anlæggene, bliver de nødt til at bruge drikkevand. Det betyder, at der bliver brugt drikkevand, når spildevandsanlæggets faciliteter skal renses med en højtryksrenser, eller når slambiler eksempelvis kører ud for at tømme og spule en septiktank. Med Danish Clean Waters metode kan spildevandsanlæg i stedet bruge spildevand til den slags opgaver.

”Vi genbruger det vand, der ellers ville blive udledt, i stedet for at de skal købe dyrt drikkevand af høj kvalitet til deres processer. Når vi sætter vores maskine til og doserer desinfektionsvæske, så sørger vi for, at der ikke er nogen bakterier i det udledte vand. På den måde fjerner vi den barriere, der er, for at måtte genbruge den ressource, der i forvejen er til rådighed – og samtidig sparer vi på vores fælles ressource; drikkevand”, siger Hagbard Clausen.

Tårnby Forsyning sparer eksempelvis 4000 kubikmeter drikkevand hver måned, efter de har fået installeret en generator fra Danish Clean Water.

Det bliver hurtigt meget vand og mange penge, der kan spares ved at installere en generator fra Danish Clean Water. Det er da også virksomhedens erfaring, at systemet hurtigt tjener sig hjem for de firmaer, der har investeret i deres teknologi.

”Det er forskelligt fra segment til segment, men der er typisk en tilbagebetalingstid på mellem et halvt og fem år”, fortæller Hagbard Clausen.

 

Kan fjerne brugen af kemikalier i køletårne

Skadelige bakterier og biofilm i rørene er også et problem, som mange virksomheder må forholde sig til i deres produktion. For at holde deres maskiner kørende i produktionshallerne må de anvende køletårne, som transporterer overskydende varme ud via varmt vand og samtidig køler maskinerne ned ved at sende koldt vand ind.

I processen i køletårnet vil noget af det varme vand fordampe, og det skaber problemer, hvis der er Legionella i vandet, fordi det kan forstøve sig til det område, hvor produktionshallen er placeret og gøre folk syge. Samtidig går biofilm-belægninger i rørene også ud over køleeffekten, og det betyder ekstra omkostninger til vedligeholdelse og service. Løsningen har været at tilsætte kemikalier til vandet for at fjerne bakterier og biofilm. Men Danish Clean Waters har en anden løsning.

”Det, vi tilbyder, er en form for energirenovering af dit køletårn. Vi sætter en generator til og renser vandet for bakterier, og så har du ikke behov for at tilføre kemikalier. Samtidig har du ikke så mange manuelle processer, og du er ikke afhængig af at skulle have kemi udefra, fordi vi producerer desinfektionsvæsken på stedet”, siger Hagbard Clausen.

Danish Clean Water har allerede deres generatorer tilknyttet køletårne hos forskellige virksomheder. Heriblandt hos Danfoss i Nordborg og på nogle af Arlas produktionsfaciliteter, hvor de pasteuriserer deres mælk.

 

Mere konkurrencedygtige

Det er Danish Clean Waters ambition er at få installeret mange flere generatorer det næste stykke tid. Senest har de udviklet en ny maskine, der er mindre og egner sig godt til bekæmpelse af Legionella i bygninger.

Samlet set vurderer virksomheden, at de er meget konkurrencedygtige, og Hagbard Clausen ser positivt på udviklingen fremadrettet.

”Vi har en ret god tiltro til fremtiden. Gennem de sidste fire år har vi gjort virksomheden klar til vækst – det er både at have de interne systemer, der sørger for, at vi kan levere, når efterspørgslen kommer, få de rigtige folk på de rigtige positioner og udvikle de rigtige produkter. Det gør, at vi nu er klar til at kunne trykke på speederen”.

Læs mere:

Danish Clean Water