I Sønderborg er vi tæt på den grønne omstilling – vil du være med?

Grøntliv

I Sønderborg har vi haft fokus på at skabe en grønnere fremtid meget længe. Gennem det privat/offentlige samarbejde ProjectZero bliver der arbejdet for, at Sønderborg-området skal være CO2-neutral i 2029 – længe før alle andre. Det kan kun lade sig gøre, fordi erhvervslivet bidrager aktivt. Hele 60% af virksomhederne i Sønderborg er i dag beskæftiget indenfor den grønne omstilling, hvilket svarer til, at cirka 6000 hver dag arbejder på at skabe en grønnere by, kommune – og verden. 

Både det private erhvervsliv og vores politikere har tårnhøje ambitioner for en bæredygtig fremtid, og i 2029 skal Sønderborg-området være CO2-neutral. ProjectZero er sat i verden for at støtte dén grønne udvikling, og eftersom vi i Sønderborg har forsket og arbejdet med bæredygtige løsninger flere år før det blev mainstream, er vi godt på vej. Derfor er Sønderborg også hjemsted for det nationale energisamarbejde Energy Cluster Denmark.

 

Et tæt samarbejde om specifikke opgaver og kunder

Samarbejde og partnerskab mellem private og offentlige virksomheder er afgørende for at udvikle nye kompetencer og services, der fremmer vækst og skaber nye arbejdspladser. I Sønderborg-området findes der en stærk kultur for at indgå i både store og små partnerskaber med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, Sønderborg Vækstråd, Energy Cluster Denmark, CLEAN og andre vidensformidlere.

Disse samarbejder tager ofte form i konkrete projekter inden for produkt- eller markedsudvikling, og det er ikke ualmindeligt, at parterne søger investeringer eller tilskud fra eksterne kilder, hvilket kan være afgørende for projektets gennemførelse.