I Sønderborg er vi tæt på den grønne omstilling – vil du være med?

Grøntliv

I Sønderborg har vi haft fokus på at skabe en grønnere fremtid meget længe. Gennem det privat/offentlige samarbejde ProjectZero bliver der arbejdet for, at Sønderborg-området skal være CO2-neutral i 2029 – længe før alle andre. Denne imponerende bedrift er kun mulig takket være den aktive deltagelse fra erhvervslivet, hvor hele 60 % af virksomhederne i Sønderborg er beskæftiget inden for den grønne omstilling. Det svarer til at cirka 6000 mennesker dagligt arbejder mod at skabe en mere grøn og bæredygtig by, kommune og verden.

Sønderborg har været i front inden for bæredygtige løsninger i årevis, hvor både det private erhvervsliv og vores politikere har tårnhøje ambitioner for en bæredygtig fremtid. ProjectZero er sat i verden for at støtte den grønne udvikling, og eftersom vi i Sønderborg har forsket og arbejdet med bæredygtige løsninger flere år før det blev mainstream, er vi godt på vej. Derfor er Sønderborg også hjemsted for det nationale energisamarbejde Energy Cluster Denmark. Det viser Sønderborgs position somhttps://projectzero.dk/ en banebrydende kraft inden for grøn energi og bæredygtighed.

Privat-offentligt samarbejde som katalysator

Samarbejde og partnerskaber mellem private og offentlige virksomheder er afgørende for at udvikle nye kompetencer og services, der fremme vækst og skaber nye arbejdspladser. I Sønderborg-området findes der en stærk kultur for at indgå i både store og små partnerskaber med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, Sønderborg Vækstråd, Energy Cluster Denmark, CLEAN og andre vidensformidlere.

Disse samarbejder tager ofte form i konkrete projekter inden for produkt- eller markedsudvikling, og det er ikke ualmindeligt, at parterne søger investeringer eller tilskud fra eksterne kilder, hvilket kan være afgørende for projektets gennemførelse.

Sønderborgs grønne eftermæle

Sønderborgs rejse mod at blive CO2-neutral i 2029 er et inspirerende eksempel på, hvordan en by kan fungere som drivkraft for grøn omstilling. Med et stærkt engagement fra både private og offentlige sektorer samt innovative partnerskaber er Sønderborg på rette vej mod en bæredygtig fremtid. Det grønne eftermæle, som Sønderborg skaber, er ikke blot for byen selv, men også som en inspirationskilde for andre samfund, der stræber efter at skabe positive forandringer for vores planet.