Alssundgymnasiet i Sønderborg er blandt landets stærkeste inden for science- og idrætsfaget. Dette samt en elevtrivsel helt i top og en ambitiøs grøn profil er nogle af årsagerne til, at gymnasiet er i høj kurs, når kommunens unge skal vælge ungdomsuddannelse.

Grøntliv

Med en stærk profil indenfor science og idræt tiltrækker Alssundgymnasiet (AGS) unge fra hele kommunen. Gymnasiet har med en sciencefløj, to store idrætshaller og et veludstyret motionsrum skabt særligt fordelagtige rammer for en god og alsidig undervisning rettet mod idræt og science som faglige fokusområder. Sciencefløjens lokaler er indrettede, så eleverne kan få en særligt alsidig undervisning indenfor fagene fysik, matematik, kemi, biologi og bioteknologi, hvor lektionerne indbyder til kreative og spændende måder at arbejde med naturvidenskab på. Det var blandt de primære årsager til, at 1. g elev Amelia Jonsdottir valgte skolen.

”Jeg valgte AGS på grund af skolens fysiske rammer, de naturvidenskabelige studieretninger og muligheden for at få astronomi som valgfag, hvor man kan anvende teleskop via fjernadgang på computeren. Her er moderne, men hyggeligt – og ’Gaden’ er fantastisk”, fortæller hun.

”Jeg valgte AGS på grund af skolens fysiske rammer, de naturvidenskabelige studieretninger og muligheden for at få astronomi som valgfag, hvor man kan anvende teleskop via fjernadgang på computeren”.
Amelia Jonsdottir
-
1. g elev

´Gaden´ er Alssundgymnasiets særkende og er et langt og åbent rum med glastag, der forbinder gymnasiets fløje. Rummets centrale placering, et rigt indfald af naturligt lys, lyd af rindende vand fra et fiskebassin og store grønne planter danner rammen for trafik på kryds og tværs mellem lokaler og er samlingssted for hyggesnak og gruppearbejde.

 

Gymnasiet udvikler sig efter elevernes ønsker

Astronomi er blandt ét af de mest populære sciencefag på skolen med 50 elever, fortæller underviser i astronomi, Michael Lentfer. Han er ikke i tvivl om, at mange elever vælger Alssundgymnasiet, fordi skolens scienceundervisning er både tidssvarende og koblet til virkeligheden.

”Jeg synes, at vi har nogle rigtig dygtige elever på de naturvidenskabelige studieretninger. Men det særlige ved AGS er også, at det ikke kun er de dygtigste, der klarer sig rigtig godt i science. Når vi deltager i landsdækkende konkurrencer, er det ofte de helt almindelige elever, der har den ide, der kommer langt i konkurrencerne – og som nogle gange også vinder. Samtidig er eleverne selv med til at bestemme fokus på studieretningerne. Lige nu fylder bioteknologi en del hos de unge, og så følger vi med som skole”, fortæller Michael Lentfer, der har modtaget prisen som landets bedste naturfagsunderviser.

”Jeg synes, at vi har nogle rigtig dygtige elever på de naturvidenskabelige studieretninger. Men det særlige ved AGS er også, at det ikke kun er de dygtigste, der klarer sig rigtig godt i science".
Michael Lentfer
-
Underviser i astronomi

På grund af den store interesse for astronomi har AGS også moderniseret sit eget og meget aktive observatorium, som også NASA holder øje med. Eleverne har altid mulighed for at få adgang til det, også når de er hjemme.

 

AGS inviterer folkeskolen indenfor

AGS er medlem af Gymnasieskolernes Klimaalliance, hvilket bruges i kombination med science-profilen. Med klimaalliancen kobles gymnasieskolernes traditionelle dannelsesprofil sammen med fokus på at bidrage til at løse fremtidens klimaudfordringer, så eleverne klædes på til at blive klimabevidste samfundsborgere. Som en del af det arbejde, har AGS blandt andet etableret et elevstyret miljøråd, der bidrager med forslag til initiativer, der skal reducere skolens energiforbrug.

Gymnasiet er desuden initiativtager til Ungdommens Klimafolkemøde, der hvert år bliver afholdt i begyndelsen af september. Her bliver 8.-10. klasser i Sønderborg Kommune inviteret til en begivenhedsrig dag, hvor de kan lære mere om klimaudfordringerne via workshops og foredrag og samtidig blive inspireret til nye og bæredygtige handlinger.

AGS ønsker at udvide samarbejdet med fokus på at skabe en rød tråd mellem uddannelsesinstitutionerne i byen. Det vil de gøre ved at lægge lokaler til et nyt ”futurelab”, fortæller rektor på AGS, Jeppe Kragelund.

”Det bliver et topmoderne og fleksibelt undervisningslokale, der skal revolutionere undervisningen med den nyeste teknologi indenfor it, lyd og billede. Når lokalet står klar, er kommunens 8.-10. klasser velkomne til at prøve kræfter med fremtidens undervisningsmetoder med fokus på faglige fællesskaber om ny viden og moderne teknologi”, siger Jeppe Kragelund.

”Det bliver et topmoderne og fleksibelt undervisningslokale, der skal revolutionere undervisningen med den nyeste teknologi indenfor it, lyd og billede".
Jeppe Kragelund
-
Rektor

Eneste sted i Sønderjylland elever kan få idræt som studieretning
AGS har fået en særlig tilladelse af Undervisningsministeriet til at udbyde en studieretning med idræt. Den særtilladelse er givet, fordi skolen i en årrække har opbygget et særligt attraktivt idrætsmiljø, og derfor tilbydes idræt nu som 3-årigt studieretningsfag på AGS.

Uanset elevernes eget ambitionsniveau så har de gode betingelser for at dyrke den idræt, de gerne vil. Eleverne har fri adgang til to store haller og et nyrenoveret fitnesscenter, som er meget populært blandt eleverne i fritiden. Gymnasiet råder desuden over et stort udeareal svarende til tre fodboldbaner, som blandt andet benyttes til beachvolley, basket, fodbold, flagfootball, ultimate og andre idrætsgrene.

For elitesportsudøvere eller Team Danmark-elever tilpasses skemaet for den enkelte på AGS, så eleven får ro til at passe sin sport, fortæller elev Mathias Rask Junker, der er eliteklatrer. Sammen med de andre idrætselever har han mulighed for yderligere morgentræning under Sønderborg Talent Akademi, som blandt andet foregår på Idrætshøjskolen Sønderborg.

”AGS giver mig med den ordning mulighed for en bedre sammenhæng i hverdagen som Team Danmark-elev. Jeg oplever, at den giver mig mere ro og tryghed i en hverdag, der kan være meget travl”, fortæller Mathias Rask Junker.

Han og andre særligt ambitiøse elever har mulighed for at blive tilknyttet en særlig Team Danmark-studievejleder, der hjælper eleven med at skabe overblik over hverdagen som både studerende og seriøs sportsudøver.

 

Eleverne kan bo på skolens kollegium

Unge fra andre kommuner i landet, der også ønsker at tilbringe sin gymnasietid med fokus på højniveau idræt eller science på AGS, har fra sommeren 2026 mulighed for at få tilbudt et værelse på AGS College, som er et kollegium med 40 værelser og store fællesrum. Det bliver bygget i tilknytning til gymnasiets eksisterende bygninger med fokus på at skabe samme lyse og moderne rammer som i de øvrige bygninger, fortæller rektor Jeppe Kragelund. Samtidig bliver kollegiet en del af ProjectZero samarbejdet, hvor grønne projekter med lokale energioptimerende løsninger fungerer som showcase for erhvervsgæster fra hele verden.

”Vi tænker, at det kommer til at være interessant for de studerende, der bor der, at energiforbruget bliver kortlagt til brugbar feedback til virksomhederne bag el-, vand- og varmeinstallationerne. Man kunne forestille sig, at de har lyst til at lave interne konkurrencer om bedste forbrugsvaner”, siger han.

På gymnasiet arbejdes der med forskellige tiltag for at tiltrække unge til de nye kollegieværelser. Skolens køkken vil danne det kulinariske omdrejningspunkt for de logerende, hvis ikke de selv ønsker at lave mad i kollegiets fælleskøkken. Gymnasiet rækker ud til efterskoleeleverne i lokalområdet og inspirerer dem til at forlænge efterskolelivet med indflytning i AGS College, fortæller Jaqueline Stenger, der leder college-projektet for AGS.

”Det vil kun være naturligt at besøge de lokale efterskoler for at øge opmærksomheden på vores nye bo-enheder. Efterskoleelever har opnået en vis form for selvstændighed, de gerne vil videreføre i en alderstilsvarende adfærdsramme. Samtidig vil vi hverve unge fra Nordtyskland, der med stadig større interesse søger mod Danmark i jagten på uddannelse”, siger Jaqueline Stenger.

Det er skolens håb, at elever udefra, der bor på kollegiet og tager deres ungdomsuddannelse på AGS, får øjnene op for Sønderborgs gode muligheder for videreuddannelse – særligt inden for den grønne industri – og derved på længere sigt kan blive et aktiv for det lokale erhvervsliv.

Læs mere:

AGS