Danfoss og Brugsforeningen for Als og Sundeved har sammen skabt et banebrydende supermarked, der med optimering og genbrug af energi udleder halvt så meget CO2, som et traditionelt supermarked. Tanken er, at det skal være et udstillingsvindue, der skal inspirere til grønnere supermarkeder globalt.

Grøntliv

I marts 2022 tog Danfoss og Brugsforeningen for Als og Sundeved (BALS) det første spadestik til et supermarked, der skal bane vejen for en ny og grøn generation af supermarkeder globalt. I juni i år stod byggeriet klar. Dermed kan borgere på Nordals nu handle deres dagligvarer i et højteknologisk COOP365 Smart Store, der kun udleder halvt så meget CO2, som en tilsvarende traditionel butik og med indkøb af grøn energi betragtes som værende CO2-neutralt.

Med problematikken om en stigende global efterspørgsel på energi og et klima i ubalance tilbyder denne nye type supermarked løsninger, der både skaber et lavere energiforbrug, genanvendelse af energi, et lavere CO2-aftryk og samtidig er en god investering.

”Vi har udviklet dette nye Smart Store-supermarked sammen med partnere og kunder for at demonstrere, at det er muligt at bygge et klimavenligt og supereffektivt anlæg ved hjælp af varme- og køleteknologi i verdensklasse. Vores nye ‘Smart Store’ beviser, at fremtiden er nu”, siger Jürgen Fischer, der er præsident for Danfoss Climate Solutions.

”Vi har udviklet dette nye Smart Store-supermarked sammen med partnere og kunder for at demonstrere, at det er muligt at bygge et klimavenligt og supereffektivt anlæg ved hjælp af varme- og køleteknologi i verdensklasse".
Jürgen Fischer
-
Præsident for Danfoss Climate Solutions

Supermarkedets eget 100 kW solcelleanlæg leverer strømmen, og varmen til opvarmning af butikken og brugsvandet kommer hovedsageligt fra den overskudsvarme, køleanlægget generer. Og er der mere i overskud, forsyner butikken de omkringliggende bygninger med varme via fjernvarmenettet. Dermed har supermarkedet kun 10% af de varmeomkostninger, et tilsvarende traditionelt supermarked har. Disse løsninger samt andre tiltag er det, der gør supermarked unikt.

“Danfoss har nytænkt, hvordan dagligvarebutikker kan se ud i det 21. århundrede. Hvor mange af Danfoss’ grønne og klimarigtige supermakeds-løsninger allerede er installeret af områdets supermarkeder, så har vi for første gang samlet alle Danfoss’ mest avancerede teknologi- og energieffektive løsninger i én Smart Store,” siger Jürgen Fischer.

Det er ingen tilfældighed, at det er på Nordals, verdens mest energieffektive supermarked er opført. Som nabo til Danfoss’ hovedkontor, der spiller en stor rolle i kommunens grønne visioner, og til det nye Nordborg Resort blot få hundrede meter derfra, er placeringen nøje udvalgt. COOP365-supermarkedet fungerer dermed både som udstillingsvindue for Danfoss’ forretningsbesøgende fra hele verden, og det imødekommer både lokale borgeres og de mange kommende turisters behov for dagligvareindkøb. En kombination, der glæder Lars G. Andersen, der er direktør for Bals.

”Det er med stor stolthed, at vi i samarbejde med så stor en global virksomhed som Danfoss har skabt et supermarked, der tager bæredygtighedsbegrebet til et helt nyt niveau. Det nye Smart Store er frugten af et samarbejde, der indledtes allerede tilbage i 2016, hvor vi sammen dannede en målsætning om, at vi ville etablere verdens mest miljørigtige supermarked som samtidig skal levere den velkendte og gode indkøbsoplevelse ”, siger Lars G. Andersen.

"Det nye Smart Store er frugten af et samarbejde, der indledtes allerede tilbage i 2016, hvor vi sammen dannede en målsætning om, at vi ville etablere verdens mest miljørigtige supermarked som samtidig skal levere den velkendte og gode indkøbsoplevelse”.
Lars G. Andersen
-
Direktør for Bals

Fremtidens løsninger vises frem for gæster fra hele verden

Dagsordenen og fremtiden er grøn i Sønderborg Kommune. Her er borgere, virksomheder og kommune gået sammen om at skabe et CO2-neutralt område.

Danfoss, som er kommunens største virksomhed og landets største industrivirksomhed, spiller med sit engagement og sine grønne produkter og løsninger en stor rolle i Sønderborgs grønne omstilling. I det hele taget er Danfoss’ udvikling og produktion sporet ind på fremtidens grønne løsninger, hvilket det nye supermarked er et godt eksempel på.

”Dette supermarked er specialbygget til fremtiden, som er en verden med mere urbanisering, større befolkninger, større energibehov, et voksende behov for køling og effektiv opbevaring af fødevarer. Det er behov, der skal dækkes uden at gå på kompromis med hverken økonomi, jordens begrænsede ressourcer eller klimaet. Det er nu muligt at designe og bygge et energieffektivt supermarked med tilgængelige løsninger, der også giver god forretningsmæssig mening”, fortæller Jürgen Fischer.

COOP365 Smart Store har den store fordel, at det ikke alene udleder halvt så meget C02 sammenlignet med et traditionelt supermarked, men det også giver BALS økonomiske besparelser som følge af et lavt energiforbrug, fortæller Lars G. Andersen

”Siden 2015 var vi haft en målsætning i BALS, der indebærer, at alle vores tekniske løsninger skal være så bæredygtige som mulig. Derfor er alle vores butikker også allerede udstyret med de nyeste teknologier på det område. Et lavere energiforbrug nedbringer udgifterne i en sådan grad, så investeringen er tilbagebetalt på tre-fire år. Det er vigtigt for os som Brugsforening, at tilbagebetalingstiden er så kort, så vi hele tiden kan geninvestere i de nyeste teknologier. Bare indenfor området omkring styringen af nedkølings- og opvarmningsprocesser sker der så meget lige nu”, fortæller Lars G. Andersen.

"Et lavere energiforbrug nedbringer udgifterne i en sådan grad, så investeringen er tilbagebetalt på tre-fire år. Det er vigtigt for os som Brugsforening, at tilbagebetalingstiden er så kort, så vi hele tiden kan geninvestere i de nyeste teknologier".
Lars G. Andersen
-
Direktør for Bals

At de teknologiske løsninger er rentable over kort tid er afgørende, når de skal sælges og opførelsen af tilsvarende supermarkeder skal gentages andre steder i verden.

”Det nye Smart Store er kun begyndelsen, fordi det også vil fungere som et applikationsudviklingscenter, et ‘live’ testcenter for nye teknologier, som vi håber, vil inspirere fødevareforhandlere rundt om i verden til at bevæge sig mod nulemissionssupermarkeder – samtidig med at det giver økonomisk mening”, afslutter Jürgen Fisher

Interessen for teknologien bag det nye Smart Store på Nordals er stor. Applikationscenteret åbnede for kundebesøg i slutningen af august, og kalenderen er allerede nu fuldt booket til langt ind i efteråret.

Læs mere:

BALS