Rent drikkevand i hanen, håndtering af spildevand, bortskaffelse og genanvendelse af affald – og for borgerne på Nordals også varmen i radiatoren. Alt sammen noget, der er med til at få hverdagen til at fungere for Sønderborg Kommunes borgere og virksomheder.

Grøntliv

Det er forsyningsselskabet SONFOR, der står bag det hele, og som med sine 130 medarbejdere hver dag arbejder for sikker drift og udvikling med blik for en grøn fremtid.

Som ansvarlig for forsyning, spildevand, affaldshåndtering og en vindmøllepark i Lillebælt er SONFOR en vigtig partner i ProjectZero og rejsen mod at blive en CO2-neutral kommune. En spændende opgave, som kræver dygtige medarbejdere og en bred vifte af kompetencer, fortæller direktør for SONFOR, Christian Udby.

”Vi har høje ambitioner om at udvikle og omstille os til bæredygtige løsninger og teknologier og samtidig naturligvis skabe sikker drift. Det kræver dygtige medarbejdere og en bred vifte af kompetencer. Det giver et kompetencespænd lige fra innovative ingeniører til servicemindede administrative og praktiske medarbejdere indenfor mange forskellige fagområder og naturligvis fagligt stærke håndværkere. Det gør os til en utroligt spændende arbejdsplads, hvor vi er motiveret af at gøre en forskel og bidrage til den grønne omstilling”, fortæller Christian Udby.

”Vi har høje ambitioner om at udvikle og omstille os til bæredygtige løsninger og teknologier og samtidig naturligvis skabe sikker drift. Det kræver dygtige medarbejdere og en bred vifte af kompetencer".
Christian Udby
-
Direktør

SONFOR har længe arbejdet med et mål om bæredygtighed. Derfor skal kommunens borgere og virksomheder sortere affald i flere fraktioner, så der er mulighed for optimal genanvendelse og genbrug. Selskabet arbejder også for at beskytte drikkevandet, og de skaber plads til vild natur på egne matrikler og ved regnvandsbassiner. Nu går de ind i næste fase af rejsen mod bæredygtighed, hvor store projekter med afgørende betydning for et CO2-neutralt Sønderborg skal realiseres. Det er projekter som en havvindmøllepark i Lillebælt, nyt vandværk og et nyt renseanlæg, der ikke alene skal være CO2-neutralt , men også påvirke miljøet omkring udledningen positivt.

”Det er projekter, som længe har været i støbeskeen, og som nu er ved at tage sin endelig form. Vi arbejder henimod at gøre det så godt, som det er teknologisk muligt. Eksempelvis vil vi rigtig gerne sortere medicinrester fra, inden spildevandet udledes, så vi er med til at skabe bedre vilkår for livet i havet”, siger Christian Udby.

Særligt Lillebælt Syd vindmøllepark er af afgørende betydning for ProjectsZeros Masterplan2029, hvor der skal skabes et CO2-neutralt energisystem i Sønderborg Kommune inden udgangen af 2029. SONFOR ejer halvdelen af havvindmølleparken, mens European Energy ejer den anden halvdel, fortæller Christian Udby.

"Vi arbejder henimod at gøre det så godt, som det er teknologisk muligt. Eksempelvis vil vi rigtig gerne sortere medicinrester fra, inden spildevandet udledes, så vi er med til at skabe bedre vilkår for livet i havet”.
Christian Udby
-
Direktør

”Med Lillebælt Syd hviler et stort ansvar på vores skuldre, og derfor har vi valgt en af verdens førende Off shore vindenergi-virksomheder som partner. Det giver os stærke kompetencer og erfaring i planlægning og eksekvering af selve parken, mens vores gode kontakt til borgerne og kommunen sikrer projektet fremdrift”, siger han og tilføjer, at den energi, der skal produceres, blandt andet skal være energikilde til et P2X anlæg på Nordals.

SONFOR ejer og driver SONFOR Varme, der med halm som varmekilde laver CO2-neutral fjernvarme Nordals. Dermed spiller de også en stor rolle i det ProjectZero projekt, der skal skabe C02-neutralt fjernvarme Sønderborg Kommune. Her skal fjernvarmenettet sammenkobles, så man bedst muligt kan udnytte overskudsvarme fra industrien og fra P2X anlægget i hele kommunen, ligesom man kan benytte den varmekilde, der er grønnest og billigst på det givne tidspunkt.

Projekterne planlægges at være i funktion inden udgangen af 2029, når Sønderborgs energisystem skal være CO2-neutralt.

Læs mere:

SONFOR