I Sønderborg Kommune samarbejder virksomheder og folkeskoler om at give flere unge lyst til at blive faglærte. Det gør de ved at tage undervisningen ud af klasselokalet og ind i virkeligheden.

Grøntliv

Sønderborg har store grønne visioner, og det øger behovet for flere dygtige faglærte til områdets virksomheder. I visionen skal energinettet sammenkobles, bygninger er godt i gang med at blive energieffektiviseret, og flere af områdets virksomheder udvikler teknologier og grønne løsninger, der skal være med til at gøre Sønderborg CO2 neutral i 2029. Allerede nu arbejder 60% af kommunens virksomheder med klimarigtige produkter, og med det følger et vækstpotentiale og dermed behov for flere dygtige medarbejdere, hvis det mål skal indfries.

Derfor er virksomheder og folkeskoler i Sønderborg gået sammen om at øge de unges interesse for en karriere som faglært. Det gør de ved at lade de unge opleve, hvad et job som faglært går ud på, og hvad uddannelsen giver af muligheder i fremtiden.

En af de virksomheder er byggevirksomheden Fynsk a/s i Nordborg, som lige nu samarbejder med Nordals Skolen om et projekt med skolens 6. klasse.

”Projektet går ud på at forskønne et nyopført rekreativt område midt i Nordborg by, hvor de skal hjælpe med betonstøbning og anlægning af de fliser, de selv har støbt. Vi fortæller eleverne om byggefagets mange muligheder, så de får en god forståelse af, hvad det går ud på. Vi laver alsidige projekter, som er interessante for eleverne, og hvor de kan se, at deres arbejde bliver brugt og er til glæde for byens borgere”, fortæller direktør og indehaver af Fynsk a/s, Bjarke Fynsk.

"Vi fortæller eleverne om byggefagets mange muligheder, så de får en god forståelse af, hvad det går ud på. Vi laver alsidige projekter, som er interessante for eleverne, og hvor de kan se, at deres arbejde bliver brugt og er til glæde for byens borgere”.
Bjarke Fynsk
-
Direktør og indehaver af Fynsk a/s

Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, hvoraf 12 er lærlinge, og den har i mange år samarbejdet med områdets folkeskoler med blandt andet undervisning i byggeprojekter. For Bjarke Fynsk er det en fornøjelse at se, hvordan børnene vokser, når de er med til at skabe noget brugbart, fortæller han.

”Vi oplever, at børnene tager ejerskab i projekterne. Når de mærker, at deres arbejde tages alvorligt og skal bruges til noget, så bliver de stolte og glade. Det gælder også dem, der i første omgang i hvert fald ikke skal være håndværkere”, fortæller Bjarke Fynsk og tilføjer, at eleverne indgraverer deres navne i de sten, de selv har produceret, inden stenene lægges i byparken.

Mens samarbejdet her og nu giver glade elever, mener Bjarke Fynsk, at det på længere sigt er med til at øge den faglærte arbejdsstyrke.

Selvom virksomheden ikke selv oplever udfordringer med at få lærlinge, oplever de, at andre af områdets virksomheder har det svært. Særligt de små.

”Lige nu er det svært at tiltrække lærlinge for særligt de små håndværkervirksomheder. De seneste ungdomsgenerationer har været små, og når de unge nærmest per automatik vælger en gymnasial uddannelse, så er der ikke mange at tage af i vores branche. Men hvis vi og andre af de største virksomheder kan afse tiden til at samarbejde med folkeskolen, så drypper det måske på de små virksomheder i den sidste ende”, siger han.

 

Danfoss underviser folkeskoleelever

På Danfoss, som er kommunens største virksomhed og landets største industrivirksomhed, arbejder de også systematisk med at invitere folkeskoler ind og undervise eleverne. Danfoss har hvert år behov for omkring 40 lærlinge, og her betyder det meget, at elever i grundskolen har oplevet Danfoss og fået et positivt indtryk af virksomheden og dens muligheder, fortæller personalechef Burkhard Winski, der har ansvar for virksomhedens lærlinge- og uddannelsesforløb.

”Når vi laver forløb med kommunens folkeskoler, så starter dagen med en rundvisning og en præsentation af Danfoss som lokal virksomhed med globale muligheder. Vi fortæller om Danfoss’ overordnede målsætning om at ville skabe en grønnere fremtid, hvilket alle Danfoss-ansatte er med til at bidrage til. De får også lov at prøve kræfter med opgaver, der skal løses med vejledning fra vores lærlinge, hvor de kan spejle sig i en person med en alder, der ikke er så fjern fra deres egen”, fortæller han.

"De får også lov at prøve kræfter med opgaver, der skal løses med vejledning fra vores lærlinge, hvor de kan spejle sig i en person med en alder, der ikke er så fjern fra deres egen”
Burkhard Winski
-
Personalechef hos Danfoss

Danfoss er lige nu involveret i fire forløb med forandringsprojektet ´Boss Ladies´, der har til formål at gøre det mere naturligt for piger og kvinder at vælge en erhvervsuddannelse.

”Et af forløbene er et industritekniker-forløb rettet mod piger. Her får de indsigt i et fag, de ikke vidste fandtes, og de får lov at løse virkelige problemstillinger fra teori til arbejdstegninger og færdigt produkt sammen med en engageret ung kvindelig industriteknikerlærling”, fortæller Burkhard Winski.

For mange danske virksomheder er det en udfordring at finde lærlinge nok, og mens Danfoss også oplever udfordringer, er virksomheden hjulpet godt på vej af sin størrelse og et godt ry. Danfoss har derfor lettere ved at tiltrække nye lærlinge, fortæller han.

”Mange ved, at vi følger vores elever og lærlinge tæt gennem hele uddannelsen og skaber en nærhed i form af et solidt socialt netværk på tværs af fag sammen med de unge. Vi italesætter den enkelte medarbejders mange muligheder – alt sammen årsager til, at mange også bliver i virksomheden efter endt uddannelse”, afslutter Burkhard Winski.

Arbejdet med at bringe folkeskole og virksomheder sammen om at øge skolebørns interesse for naturvidenskab og den grønne omstilling – med både fokus på det praktiske og det teoretiske – understøttes af bl.a Kata Fonden i Sønderborg. Fonden har udviklet et nyt og anderledes undervisningskoncept med navnet LEAPS, som står for læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science. Foreløbigt kan henholdsvis Sønderskov Skolen og Nordals Skolen i Sønderborg Kommune kalde sig LEAPS-skole.

Læs mere:

Fynsk A/S