I Sønderborg står Danfoss-familien bag Kata Fonden, der har til formål at skabe innovative og naturfagligt stærke folkeskoler. Med undervisningsmetoden LEAPS er to folkeskoler i kommunen godt i gang med at klæde skolebørn på med fremtidens kompetencer og samtidig skabe skoleglæde og engagement hos både elever og lærere.

Grøntliv

Med 10 folkeskoler i netværket har udbredelsen af Kata Fondens undervisningsmetode taget fart, siden den for første gang blev introduceret i 2016. Metoden hedder LEAPS, som betyder læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science. Fonden har i de igangværende syv år arbejdet for at skabe gode rammer, foreløbigt uddannet 239 LEAPS-lærere og afsluttet mange projektforløb, fortæller Peter Skat-Rørdam, der er direktør for Kata Fonden

”Vi har siden, vi blev stiftet i 2006 været gode til at skabe unikke naturfagslokaler og videreuddanne lærerstyrken med naturvidenskabelige undervisningskompetencer. Så da vi udviklede LEAPS konceptet og i 2016 målrettede indsatsen mod skolerne som helhed, var det et naturligt skridt at tage, og vi oplever rigtig gode resultater med metoden”, fortæller han.

Kata Fonden har tidligere haft navnet ”Universe Fonden”. Den udsprang af de erfaringer, arbejdet med at skabe naturfaglig nysgerrighed hos børn gennem leg i Universe forlystelsespark førte med sig. I Danfoss-familien, som arbejder med at fremme den grønne omstilling via både Danfoss, ProjectZero og forlystelsesparken Universe, var de bekymrede for folkeskoleelevers over mange år dalende interesse for naturvidenskabelige fag set i lyset af den klimakrise, de senere skal være med til at løse, fortæller Peter Skat-Rørdam.

”Det var på opfordring fra familien Clausen, at fonden udviklede LEAPS som undervisningsmetode. Vi ønskede at få de unge til at opleve relevansen af alle fag ved at lade dem bruge disse igennem projekter, hvor de f.eks. skulle udvikle fremtidens innovative klimaløsninger. LEAPS blev til som et bidrag til en løsning og som resultat af et intenst og banebrydende samarbejde med danske skoler og udenlandske eksperter. Det er en helt ny måde at tænke undervisning på, og den bygger på en stærk platform af viden om, hvordan børn kan motiveres til højere skoleglæde og større indlæring – særligt inden for naturvidenskaben. Derudover bygger den på principper, der tilgodeser alle typer børn, som grundskolen rummer, og skal skabe sjov og engagerende undervisning,” uddyber direktøren.

”Det var på opfordring fra familien Clausen, at fonden udviklede LEAPS som undervisningsmetode. Vi ønskede at få de unge til at opleve relevansen af alle fag ved at lade dem bruge disse igennem projekter, hvor de f.eks. skulle udvikle fremtidens innovative klimaløsninger".
Peter Skat-Rørdam
-
Direktør

I LEAPS er undervisningen anvendelsesorienteret, praktisk og taget ud af klasseværelset, hvor eleverne inddrages i virkelige problemstillinger. Der arbejdes desuden på, at alle folkeskolens fag tilgodeses , og at undervisningen bliver af mere undersøgende karakter, da nysgerrighed for at finde svar øger engagementet blandt eleverne.

 

Viden skal leges ind

Da oplevelsesparken Danfoss Universe i Nordborg – nu Universe – i 2005 blev åbnet af Bitten & Mads Clausens Fond, var det med det formål at vække og udvikle børns interesse for naturvidenskab ved at lade dem ”lege ny viden ind”. For ægteparret Jørgen Mads og Annette Clausen var missionen med at skabe gode, sjove og effektive læringsmuligheder blevet et hjertebarn, og i 2006 blev Universe Fonden – nu Kata Fonden – stiftet. Fonden skulle have fokus på ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation.

Her skulle en bestyrelse af tunge profiler og en engageret medarbejderstab skabe og understøtte forskning, der identificerede og udviklede læringsmetoder, som vækkede nysgerrigheden og fastholdt lysten til undervisning hos skoleelever.

I bestyrelsen sad den internationalt anerkendte amerikanske psykolog Howard Gardner, og han spillede en stor rolle i udarbejdelsen af LEAPS. Han udviklede i 1980’erne en meget anerkendt læringsteori om, at mennesket er født med flere intelligenser, hvilke tilgodeser børns optimale vilkår for udvikling og indlæring.

”På baggrund af hans teori har vi skabt et stærkt fundament og en metode til undervisning af børn, der er tilrettelagt således, at de har flere tilgange til det samme emne. Det hjælper med at fastholde og stimulere elevens nysgerrighed og er en anden måde at tænke skole på. Og set i lyset af de klimaudfordringer de næste generationer skal finde løsninger på, vil det være en katastrofe, hvis de ikke er kompetencemæssigt rustede til at løse dem. Det bliver de kun, hvis de finder fagene interessante”, understreger fondsdirektøren.

"Det hjælper med at fastholde og stimulere elevens nysgerrighed og er en anden måde at tænke skole på. Og set i lyset af de klimaudfordringer de næste generationer skal finde løsninger på, vil det være en katastrofe, hvis de ikke er kompetencemæssigt rustede til at løse dem".
Peter Skat-Rørdam
-
Direktør

Udover at øge interessen for de naturvidenskabelige fag øges også det generelle engagement blandt LEAPS-skolernes elever. Det viser en forskningsrapport fra Aalborg Universitet, der følger LEAPS tæt. Den viser, at LEAPS-skoler oplever bedre trivsel blandt lærere, lavere elevfravær og øget forældretilfredshed.

Som grøn kommune er det ikke tilfældigt, at Sønderborg er udviklingscenter for en reformerende skoleform med formål at øge børns naturfaglige interesse. Borgere, erhvervsliv og kommune er gået sammen om en fælles vision ved navn Project Zero, som har til formål at skabe et CO2 neutralt Sønderborg i 2029. Det involverer også kommunens skoler, og her passer LEAPS perfekt ind, mener Peter Skat-Rørdam.

”Sønderskov Skolen i Sønderborg blev pilotprojektet i 2017, og det er med erfaringer fra den og tre andre LEAPS-skoler i landet, at vi siden har udviklet og forfinet tilgange i undervisningsmetoden, så netværket i dag dannes af ti skoler. Senest er også Nordals-Skolen blevet LEAPS-skole, og der er flere på vej”, afslutter Peter Skat-Rørdam, der har været direktør for fonden siden 2010.

Læs mere:

Kata Fonden