Rådgivende ingeniører fra Dansk Energi Management sikrer deres kunder optimale planer for energieffektivisering og bæredygtigt byggeri. Det giver økonomiske fordele og reducerer CO2.

Grøntliv

Bygninger skal i dag være så energirigtige og bæredygtige som muligt. Store virksomheder og offentlige instanser har derfor brug for at få lavet grundige planer for energioptimering, når en ny bygning skal opføres, eller en eksisterende skal renoveres. Til det har de brug for den rette rådgivning – og den kan virksomheden Dansk Energi Management give dem.

”Hvis du skal lave et varme- eller energiforsyningsanlæg til en bygning, så kan du lave det på måder, der ikke er særlig energieffektive. Vi anbefaler de mest energirigtige og bæredygtige produkter, der findes til byggeriet, og som giver den største energibesparelse. Derfor kan vores kunder være sikre på, at de projekter, vi er med i, er så bæredygtige og CO2-neutrale som muligt”, siger ingeniør Torben Esbensen, der i mange år har arbejdet som rådgiver og konsulent – først i virksomheden Esbensens Rådgivende Ingeniører, siden i Dansk Energi Management, da de to virksomheder fusionerede i 2012.

Torben Esbensen og de andre rådgivende ingeniører hos Dansk Energi Management stiller deres faglige viden om energieffektivisering, bæredygtighed og tekniske installationer til rådighed for deres kunder, der eksempelvis tæller Danfoss og flere af landets kommuner. De beregner, tegner og beskriver, hvordan en bygnings energisystem skal fungere, og hvilke elementer det skal bestå af. Det betyder store månedlige besparelser på driften og et mindre energiforbrug, der er til gavn for klimaet.

”Jeg fører tilsyn med det og følger med i, at det bliver lavet korrekt. På den måde er jeg bygherrens repræsentant i projektet for at sikre, at det fungerer, som det var tænkt, at det skulle fungere”, siger Torben Esbensen.

”Jeg fører tilsyn med det og følger med i, at det bliver lavet korrekt. På den måde er jeg bygherrens repræsentant i projektet for at sikre, at det fungerer, som det var tænkt, at det skulle fungere”.
Torben Esbensen
-
Ingeniør

Dansk Energi Managements ingeniører og konsulenter repræsenterer også bygherren over for leverandører og entreprenører og sørger for at skabe den nødvendige konkurrence, der skal til for at skaffe det bedste tilbud til kundernes projekter. Det er for eksempel, når skoler, børneinstitutioner, plejecentre, boligforeninger eller kontorbygninger skal bygges.

Dansk Energi Management, der har kontorer i København, Aarhus og Aalborg, laver projekter over hele Danmark og flere steder i udlandet, og med Torben Esbensen er de solidt repræsenteret i Sønderborg.

Fordele for kunderne
Hos Dansk Energi Management mærker de, at interessen for energioptimering og bæredygtigt byggeri er stigende. Det er dog ikke kun de bæredygtige aspekter, som Dansk Energi Managements kunder kan drage fordel af.

”Det giver en økonomisk fordel, fordi vores kunder er sikre på, at de får det billigste tilbud. Vi hjælper dem, så de får den nyeste og mest professionelle viden inkorporeret i deres projekt, og bygherren behøver ikke bekymre sig om, hvorvidt alting i deres byggeri er i orden rent lovgivningsmæssigt”, siger Torben Esbensen.

Samtidig har Dansk Energi Management integreret FN’s verdensmål i deres virksomhed og arbejde for deres kunder. Det drejer sig især om de verdensmål, der er centreret omkring energi og byudvikling samt om klima. Og det får kunderne glæde af.

”Vi tænker hele tiden i bæredygtighed – især den del, der har med energieffektivisering at gøre. Det er de verdensmål, vi har med i bagagen, når vi rådgiver, og dem, som vi opfylder”, siger Torben Esbensen.

”Vi tænker hele tiden i bæredygtighed - især den del, der har med energieffektivisering at gøre. Det er de verdensmål, vi har med i bagagen, når vi rådgiver, og dem, som vi opfylder”.
Torben Esbensen
-
Ingeniør

Energibesparende projekter i Sønderborg
Dansk Energi Management og Torben Esbensen har været involveret i forskellige projekter i Sønderborg. Som en del af ProjectZero, hvor Sønderborg arbejder på at blive CO2-neutral i 2029, har Torben Esbensen via sine mange års erfaring som ingeniør med speciale i nulenergi-byggeri og solceller fået flere gode ideer til energireducerende tiltag i kommunen.

Han har desuden arbejdet som evaluator for EU i flere år og kender derfor procedurerne. Den viden har han kunnet trække på og har blandt andet været med til at sikre et tocifret millionbeløb fra EU’s forskningsfonde til at udvikle og demonstrere nye energiteknologier i Sønderborgs almene boligselskaber.

Det projekt har medført, at seks boligselskaber med omkring 9.200 lejere har medvirket i energirenoveringsprojekter for mere end 200 millioner kroner. Det omfatter konvertering af gasfyr til fjernvarme eller varmepumper, ny varmeautomatik, efterisolering og ventilation med varmegenvinding.

Beboerne i de almene boligforeninger er desuden blevet involveret i projektet, så der dermed bliver sparet mere energi og dermed også CO2.

Som en del af et af de EU-projekter har 2.200 boliger, fordelt over 21 almene boligafdelinger i Sønderborg Kommune, fået solcelleanlæg – og dem har Dansk Energi Management og Torben Esbensen derefter kunnet demonstrere virkningen af. De opsatte solcelleanlæg sparer 2.350 MWh el om året og reducerer dermed CO2-udslippet med 500 tons per år.

”Batterierne kan nemt gemme den strøm, som solcellerne producerer i løbet af en solskinsdag, til om aftenen og til næste morgen, hvor beboerne har brug for meget strøm til madlavning og andet. Derfor er batteriløsninger især en god investering for boligsektoren”, konkluderer Torben Esbensen.

”Batterierne kan nemt gemme den strøm, som solcellerne producerer i løbet af en solskinsdag, til om aftenen og til næste morgen, hvor beboerne har brug for meget strøm til madlavning og andet. Derfor er batteriløsninger især en god investering for boligsektoren”.
Torben Esbensen
-
Ingeniør

Udlandet er inspireret af ProjectZero
De projekter, som Dansk Energi Management og Torben Esbensen har været del af i forbindelse med ProjectZero, har ikke kun været til gavn for Sønderborg. Flere lande har sendt delegationer til det sønderjyske for at lære mere om de konkrete tekniske løsninger, der er udviklet i Sønderborg som et led i indsatsen med at blive CO2-neutral. Flere har taget inspirationen med hjem, og det har blandt andet ført til, at Dansk Energi Management har været i Kina for at lave nogle lignende projekter.

”Vi fik opgaver med at designe CO2-neutrale bygninger og planlægge et nyt CO2-neutralt byområde i samarbejde med kinesiske arkitekter. Byområdet kalder de ‘Danish Low Carbon Street’, og det er inspireret af det arbejde, de kinesiske delegationer har set i Sønderborg. Der er ingen tvivl om, at ProjectZero er et godt navn rundt omkring i verden”, siger Torben Esbensen.

Det er langt fra noget nyt for Dansk Energi Management at lave bæredygtige projekter i udlandet. De har leveret deres rådgivnings- og konsulentarbejde inden for energiplanlægning, bygningsreglementer og finansiering i mere end 100 lande – særligt i udviklingslande i Asien og i Afrika – og har eksempelvis samarbejdet med Verdensbanken, EU, FN og Danida.

For Torben Esbensens vedkommende har rådgivningen ofte været centreret omkring solenergiproduktion, som han – siden han som specialestuderende på Danmarks Tekniske Universitet i 1973 byggede det første solcelleanlæg i Danmark og året efter det første nulenergihus – har været og er en af de førende eksperter i.

For Dansk Energi Management og Torben Esbensen, der har beskæftiget sig med energieffektivt byggeri og vedvarende energi i mange år, er det ikke kun tydeligt, at interessen for at bygge og renovere bæredygtigt er blevet større, deres eget syn på det har også ændret sig.

”Jeg ser anderledes på det nu. Dengang vi startede, var det mest for at spare energi og penge, fordi det kom ud af de energikriser, der var i 1970’erne og 1980’erne. Der var mangel på energi, og derfor var det et mål at lave nogle bygninger og nogle anlæg, der brugte meget mindre energi, end de havde brugt før”, siger Torben Esbensen og understreger nødvendigheden af at bruge endnu mindre energi i dag.

”Det er først i de senere år, at det har fået en større betydning. Nu, hvor vi har klimakrise, er det et must, at vi hele tiden tænker på, hvordan vi kan reducere CO2-udslippet i forbindelse med energiprojekter. Det er vi nødt til, hvis verden skal overleve på sigt”.