På sit hovedkvarter på Nordals har Danfoss skabt en CO2-neutral produktion og arbejdsplads for 3.000 medarbejdere fordelt på 250.000 kvadratmeter kontor- og produktionsbygninger.

Grøntliv

Rejsen mod CO2-neutralitet startede i 2007, og sidste år nåede Danfoss målet for afdelingen på Nordals. Hvor de dengang brugte 97,2 GWh strøm, var forbruget i 2021 nede på næsten halvdelen. En besparelse, der svarer til mere end 9000 husstandes årlige forbrug.

Samtidig blev varmeforbruget reduceret med 70% i samme periode, og det er i dag primært overskudsvarme fra produktionsmaskiner og andet udstyr, der forsyner Danfoss’ hovedkvarter med varme til lokaler og brugsvand.

Dermed har Danfoss vist vejen for CO2-neutrale fabrikker, og kunder fra hele verden bliver inviteret indenfor for at se, hvordan det er gjort. Med en rundvisning og forklaringer får de med egne øjne at se, hvordan grøn omstilling af en produktionsvirksomhed ikke alene er mulig, men også er økonomisk rentabel, fortæller Torben Christensen, der er Chief Sustainability Officer & Head of Global Services i Danfoss.

”Danfoss er en virksomhed, der altid har været drevet af et ønske om at gøre en positiv forskel for både medarbejdere, kunder, lokalsamfundet og verden. Derfor har det været en naturlig drivkraft, der har ført til udvikling af de komponenter, der nu kan være med til at gøre både virksomheder, fabrikker og byer CO2-neutrale. Og her fungerer det rigtig godt, at vi kan gå rundt på campus og vise, hvordan vi har gjort”, fortæller Torben Christensen.

”Danfoss er en virksomhed, der altid har været drevet af et ønske om at gøre en positiv forskel for både medarbejdere, kunder, lokalsamfundet og verden. Derfor har det været en naturlig drivkraft, der har ført til udvikling af de komponenter, der nu kan være med til at gøre både virksomheder, fabrikker og byer CO2-neutrale".
Torben Christensen
-
Chief Sustainability Officer & Head of Global Services

Da industrigiganten satte sig for at ændre et negativt klimaaftryk til et neutralt, var det ud fra et koncept bestående af tre trin. I første trin skulle bygningerne energieffektiviseres, så der blev brugt så lidt varme og strøm, som overhovedet muligt. Det blev blandt andet gjort ved hjælp af effektiv varmestyring og frekvensomformere, der sørger for, at kun den nødvendige energi til en proces frigives.

I trin to skulle den brugte energi genbruges som ny energi. Det gjorde man ved at indfange overskudsvarmen fra produktion og processer og via store varmepumper opvarme vandet i Danfoss’ eget fjernvarmenet. Samtidig udviklede man løsninger, så man kan holde på varmen, når luften i kontorer og produktionshaller udskiftes, hvilket den bliver adskillige gange i timen. Dermed tilbageholdes varmen i systemet, så den ikke ryger med den brugte luft ud i det fri, men er med til at opvarme den friske luft, der ventileres ind i lokalet. Tredje og sidste trin i modellen er, at når så meget energi som muligt er udnyttet til opvarmning, skal den resterende energi, der indkøbes, være grøn. Den energi får Danfoss fra havvind i Horns Rev og fra halmværket i Nordals, der producerer CO2-neutral fjernvarme.

”Det er en simpel opskrift, der har vist sig meget effektiv. Den investering, det har krævet at energieffektivisere og udnytte overskudsenergi, er tilbagebetalt på tre år. Derfor er det et stærkt argument i debatten om, hvorvidt der er økonomi til at nå ambitiøse klimamål på kort tid, når vi her har bevist, at det har tjent sig selv hjem på kun tre år, hvorefter det er en besparelse”, fortæller Torben Christensen.

”Det er en simpel opskrift, der har vist sig meget effektiv. Den investering, det har krævet at energieffektivisere og udnytte overskudsenergi, er tilbagebetalt på tre år".
Torben Christensen
-
Chief Sustainability Officer & Head of Global Services

Løsningerne vises frem på campus

Selvom Danfoss er en global virksomhed med 42.000 medarbejdere fordelt på afdelinger i 24 lande, er det i Havnbjerg på Nordals, hovedkvarteret ligger. Få stenkast derfra i Elsmark opfandt Danfoss-stifter Mads Clausen for 90 år siden den køleventil, der blev starten på et globalt erhvervseventyr. Meget er sket i Danfoss siden. Mange nye produkter og personer er kommet til, og virksomheden er fortsat i stor udvikling og vækst og er i dag Danmarks største industrivirksomhed. Den såkaldte campus på Nordals, som hovedkvarteret kaldes, består af en hovedbygning i 11 etager med udsigt over hele Als og af 54 Danfoss-bygninger fordelt på 120 hektar land svarende til omkring 170 fodboldbaner. Flere steder på campus er der indrettet demonstratorier, hvor gæster og kunder kan se de løsninger, der er brugt for at opnå C02-nullet.

I et af demonstratorierne kan man se, hvordan Danfoss formår at udnytte overskudsvarmen fra deres datacenter. Det er en løsning, der kan bruges til alle datacentre, og her er et stort potentiale i den grønne omstilling, da datacentrene er meget store CO2-udladere på verdensplan.

For eksempel opvarmes 7000 husstande i dag af udnyttet overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense ved hjælp af Danfoss teknologi. Det samme kan gøres ved alle Danmarks og verdens datacentre.

I et andet demonstratorium kan gæster se, hvordan overskudsenergi bliver til brugbar fjernvarme. Her kan man også se sammenkoblingen til fjernvarmenettet, der fungerer som nødløsning for Nordals i tilfælde af akut lukning eller et nedbrud i Nordals Fjernvarmes halmværk kort derfra.

Det nyeste demonstratorium er et CO2-neutralt supermarked i forbindelse med campus i Havnbjerg, som åbnede for kunder i sommeren 2023. Her kan gæster fra et 350 kvadratmeter stort kontrolrum se, hvordan Danfoss-komponenter er med til at skabe løsninger, så overskudsvarme fra nedkøling af madvarer bruges til at opvarme butikkens lokaler og brugsvand såvel som omkringliggende bygninger via fjernvarmenettet. Det nye flagskibs-supermarked er dobbelt så energieffektivt som et traditionelt supermarked og skal bane vej for en mere bæredygtig generation af supermarkeder globalt.

”Vi har udviklet dette nye Smart Store-supermarked sammen med partnere og kunder for at demonstrere, at det er muligt at bygge et klimavenligt og supereffektivt anlæg ved hjælp af varme- og køleteknologi i verdensklasse. Vores nye ‘Smart Store’ beviser, at fremtiden er nu. Det her supermarked er specialbygget til verden foran os, altså en verden med mere urbanisering, større befolkninger, større energibehov og et voksende behov for køling og effektiv opbevaring af fødevarer”, fortæller Torben Christensen.

"Vores nye 'Smart Store' beviser, at fremtiden er nu. Det her supermarked er specialbygget til verden foran os, altså en verden med mere urbanisering, større befolkninger, større energibehov og et voksende behov for køling og effektiv opbevaring af fødevarer”,
Torben Christensen
-
Chief Sustainability Officer & Head of Global Services

Hele Danfoss-koncernen skal være CO2-neutral

Det er ikke kun hovedkvarteret på Nordals, der skal have neutraliseret sit klimaaftryk. Danfoss har et mål om, at alle koncernens afdelinger globalt skal gennem samme proces og opnå samme resultat inden 2030. Dermed venter en stor opgave, da det ikke kun er vilje, investering og teknologi, der skal bane vejen, men også samarbejde med politikere og embedsfolk i øvrige europæiske lande samt USA, Sydamerika og Asien”, fortæller Torben Christensen.

”Det er et stort arbejde, men det er også her, vi for alvor er med til at rykke ved den grønne omstilling globalt. For der er ikke kun behov for, at virksomheder over hele verden får øjnene op for, at grøn omstilling kan være rentabel, og er det rigtige at gøre, men det er i meget høj grad politisk, at vejen skal banes internationalt. Vores omstilling i de forskellige lande giver mulighed for, at politikere og embedsfolk med egne øjne kan se, hvordan det kan gøres”, siger Torben Christensen.

Danfoss er partner i ProjectZero, som er en fælles vision i Sønderborg Kommune, hvor kommune, organisationer og erhvervsliv er gået sammen om at skabe en C02-neutral kommune. Her arbejdes med samme tretrins-model, som har bragt Danfoss på Nordals i mål.

 

Læs mere:

Danfoss