Sønderborgs vej til et positivt klimaaftryk

I Sønderborgområdet er virksomheder, kommune, uddannelsesinstitutioner og borgere gået sammen om at skabe en CO2-neutral kommune. Det sker ved at nedbringe behovet for energi, skabe et sammenhængende energisystem, hvor energien genbruges og producere og bruge grøn energi i form af biogas, vind og sol. Siden 2007 er kommunens CO2-aftryk nu mere end halveret.

Læs mere >

CO2-neutral i 2029

Sønderborg Kommune har en ambitiøs plan om massiv CO2-reduktion og et CO2-neutralt energisystem i 2029. En imponerende og banebrydende rejse, og vejen mod CO2-nullet er brolagt med målrettet handling og samarbejde på tværs af sektorer samt offentlige og private aktører.

Læs mere >