De små ungdomsårgange sætter antallet af faglærte og dermed den grønne omstilling under pres. Udenlandske medarbejdere som polske Paul Bartosz Repetowski ses af Danfoss som en del af løsningen på den problemstilling.

Erhvervsliv

På Danfoss uddanner man hvert år ca. 40 nye faglærte indenfor alle virksomhedens fagretninger. De nyuddannede fejres to gange om året ved et såkaldt udlærtarrangement, hvor ledelsen holder taler og uddeler både svendebreve og gaver, og der uddeles særlige priser til dem, der har gjort sig særligt bemærket i forhold til flid og dygtighed. For det er vigtigt at anerkende dem, der har gjort en særlig indsats, fortæller Burkhard Winski, der er personalechef og ansvarlig for Danfoss’ lærlinge- og uddannelsesforløb i Danmark.

I Danfoss slår vi et stort slag for, at alle medarbejdere skal have en uddannelse. Gennem uddannelse vokser mulighederne i en global virksomhed som vores, ligesom ansvaret vokser hos den enkelte medarbejder og øger arbejdsglæden til gavn for både medarbejderen og Danfoss som virksomhed. Derfor er det vigtigt for os at anerkende de lærlinge, der har ydet en særlig indsats, siger Burkhard Winski.

En af de nyuddannede, der i 2023 har gjort sig særligt bemærket, er polske Paul Bartosz Repetowski. Han er nyuddannet automatiktekniker på Danfoss og fik overrakt Strong Spirit prisen af Burkhard Winski ved udlært-arrangementet i august 2023. Den blev efterfulgt af Metalindustriens Lærlingepris, som gives til lærlinge, der både har bestået svendeprøven med topkarakter og har udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner undervejs i uddannelsen. Endnu en pris, der er absolut velfortjent, mener Pauls uddannelsesvejleder gennem hele uddannelsesforløbet på Danfoss Drives i Gråsten, Kim Sørensen.

”Paul går højt op i sit arbejde og sætter en ære i at udføre hver opgave til perfektion. Han laver ikke kun lappeløsninger, og når han har været på en opgave, så er løsningen permanent. Han er faktisk så dedikeret til sit arbejde, at weekenden tages i brug som forberedelse til nye opgaver”, fortæller Kim Sørensen.

”Paul går højt op i sit arbejde og sætter en ære i at udføre hver opgave til perfektion".
Kim Sørensen
-
Uddannelsesvejleder, Danfoss Drivers

Paul kommer oprindeligt fra Polen og flyttede som 23-årig med sin familie til Danmark efter et kort ophold i Sydtyskland. De flyttede ind i en landejendom i Skærbæk, og Paul startede hurtigt på et sprogkursus, så han kunne hjælpe forældrene med at forstå de danske regler og krav, fortæller han.

”Der kom mange vigtige breve i postkassen, som vi ikke kunne forstå. Der er mange love og regler at forholde sig til, når man kommer fra udlandet. Derfor måtte én af os starte på sprogskole”, fortæller han.

 

Det danske sprog bliver en udfordring  

En erhvervsuddannelse i Danmark kræver, at eleven skal kunne forstå og tale dansk svarende til niveauet i afgangsprøven i den danske folkeskole. Det er en del af uddannelsesbekendtgørelsen, og det er en udfordring, som er nødvendig at løse, hvis virksomhederne skal kunne få nok arbejdskraft, mener Burkhard Winski.

Fra de relativt små ungdomsårgange, der er realiteten i Danmark i disse år, vælger kun ca. 20 % af de unge en erhvervsuddannelse efter afslutningen på grundskolen. Og af dem er det ikke alle, der gennemfører uddannelsen. Vi står overfor en national udfordring, hvor manglen på faglært arbejdskraft allerede nu er stor og kun bliver større i den nærmeste fremtid. Derfor bør vi se mod udlandet til lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden er stor, og vi skal prøve at trække de unge til Danmark. Det er Paul et rigtig godt eksempel på kan blive værdifuldt for begge parter, siger personalechef Burkhard Winski.

"Vi står overfor en national udfordring, hvor manglen på faglært arbejdskraft allerede nu er stor og kun bliver større i den nærmeste fremtid".
Burkhard Winski
-
Personalechef, Danfoss

Sproget har bestemt også været en udfordring for Paul Bartosz Repetowski. Der er mange facetter af det danske sprog, der skal mestres, før man rigtigt forstår det. Eksempelvis kan mange af de almindelige faste billedlige udtryk give en udlænding kvaler.

”Ingen ko på isen!? Hvis jeg oversætter det til polsk, så giver det ingen mening”, siger Paul storsmilende og fortsætter, ”Og den danske humor, hvor en udlænding kan have svært ved at fornemme, om det er alvor eller sjov – det skal nogle gange forklares”, fortæller han.

Men Paul havde sat sig sine mål om at få en dansk uddannelse og satte alt ind for at lykkes med det.

”Jeg ville lære dansk. Jeg tvang mig selv til kun at beskæftige mig med det danske sprog. Derfor ændrede jeg opsætningen på både min telefon og PC. Jeg læste kun på dansk og så kun dansk TV, og jeg måtte slå ordene op, når jeg ikke forstod dem”, fortæller han.

Det er netop viljen og dedikationen til sin egen udvikling og sit arbejdet, der er årsagen til indstillingen af Paul til både Danfoss’ Strong Spirit pris og Metalindustriens Lærlingepris, fortæller uddannelsesvejleder Kim Sørensen.

”Paul er en absolut éner. At han så hurtigt lærer det danske sprog i en sådan grad, så han ikke blot kan tage en erhvervsuddannelse, men også får et 12-tal til sin svendeprøve, det er jo helt vildt. Vi er så glade for at kunne holde på ham hos Danfoss, han er god inspiration for andre unge i virksomheden”, siger han.

På mindre end to år lykkes det Paul at bestå danskprøven. Kombinationen af et virksomhedsbesøg på Danfoss i Gråsten og en uddannelsesvejleder med fingeren på pulsen på EUC Syd i forbindelse med skolepraktikken, var det der sporede Paul ind på automatikteknikerfaget.

”Jeg havde en afgørende samtale med en uddannelsesvejleder på EUC, der kendte til mulighederne på Danfoss i Gråsten. Han forklarede mig, hvad automatikteknikere bruges til i en industrivirksomhed og om mulighederne på Danfoss. Jeg valgte derfor den retning, og det har jeg ikke fortrudt”, siger Paul Bartosz Repetowski.

Han er nu udlært automatiktekniker og er produktekspert i en afdeling hos Danfoss i Nordborg, hvor der produceres styreenheder til nedkølingsprocesser. Han har bosat sig i Nordborg, hvor han bruger naturen til at koble fra, og hvorfra han kan cykle på sit arbejde, der lige nu udgør centrale del af Pauls liv.