SDU i Sønderborg er landets mest internationale campus og har især markeret sig inden for ingeniørvidenskaberne. Antallet af ansøgere er steget de sidste par år, og det giver et højt fagligt niveau og et livligt studiemiljø.

Studieliv

Ved vandbredden i Alssund på Jyllandssiden af Sønderborg ligger et af Danmarks mest eftertragtede ingeniørvidenskabelige campusser.

En plads på et af ingeniørstudierne på SDU i Sønderborg er på kort tid blevet et særdeles populært valg for mange unge. Og det tiltrækker også mange dygtige forskere, der vælger at flytte til Sønderborg og fortsætte deres akademiske karriere og bedrive forskning i det sønderjyske.

Det fortæller Henrik Bindslev, dekan på Det Tekniske Fakultet på SDU.

”Vi har de seneste år fået stadigt flere og stadigt stærkere ansøgere. Det betyder, at vi får nogle fremragende studerende med højt fagligt niveau. De fleste kommer fra udlandet og vælger SDU i Sønderborg til, fordi de er ambitiøse, og fordi vi arbejder tæt sammen med et yderst relevant og fagligt interessant erhvervsliv. Det tiltrækker også nogle særligt dygtige undervisere og forskere fra både Danmark og udlandet, som ønsker en karriere i det miljø”, siger Henrik Bindslev.

”Vi har de seneste år fået stadigt flere og stadigt stærkere ansøgere. Det betyder, at vi får nogle fremragende studerende med højt fagligt niveau".
Henrik Bindslev
-
Dekan på Det Tekniske Fakultet

Et af de banebrydende forskningsprojekter, der er i gang på SDU i Sønderborg, er udviklingen af organiske solceller. Det er en ny type solceller, som kræver langt mindre energi at producere, er mere miljøvenlige og nemmere at bruge end de nuværende solceller, eftersom de fungerer som en folie, man kan klæbe fast på en overflade.

I et andet projekt er forskere og studerende ved at optimere elektrolyseceller i den såkaldte power-to-X-proces, så den vedvarende energikilde kan udnyttes endnu bedre, end den bliver i dag.

 

Landets mest internationale campus

SDU i Sønderborg har omkring 1.300 studerende og byder hvert år hundredvis af nye studerende velkomne, ikke mindst fra udlandet. Det har skabt et internationalt studiemiljø med mere end 50 forskellige nationaliteter og resulteret i en levende og dynamisk by, som de studerende har lyst til at bo og etablere sig i efter endt uddannelse, fortæller Henrik Bindslev.

”Vores internationale profil har den særlige styrke, at studerende her på stedet ikke kun får faglige kompetencer, men i høj grad også sociale og kulturelle. Det opstår helt naturligt, når de hver dag omgås og samarbejder med medstuderende af så mange forskellige nationaliteter og baggrunde. Vi oplever derfor også, at der er rift om vores studerende, og stort set alle vores civilingeniør-dimittender lykkes med at få job inden for tre måneder efter endt uddannelse. Det er bestemt også noget, der tiltrækker de unge”, siger Henrik Bindslev og fortsætter:

“På de fleste campusser i verden vil man som udlænding være blandt en lille minoritet. Det er man ikke i Sønderborg. Her vil man opleve et lille FN, hvor det at komme langt væk fra og fra en anden kultur og andet sprogområde er normalen. Det gør det både rart og trygt som udlænding at studere i Sønderborg, og man værdsættes for det, man kulturelt bringer med sig fra sit hjemland og beriger fællesskabet med. Og man lærer at samarbejde med og får venner fra mange forskellige lande. For danske studerende er det en unik mulighed for en virkelig international oplevelse og udvikling af evne til at agere i en internationalt sammenhængende verden”, siger Henrik Bindslev.

“På de fleste campusser i verden vil man som udlænding være blandt en lille minoritet. Det er man ikke i Sønderborg. Her vil man opleve et lille FN, hvor det at komme langt væk fra og fra en anden kultur og andet sprogområde er normalen".
Henrik Bindslev
-
Dekan på Det Tekniske Fakultet

Også humaniora og samfundsfag

Selv om SDU i Sønderborg er blevet kendt for at uddanne fremragende ingeniører, er det ikke kun elektronik, mekanik og design af robotter, der undervises i på campus.

Her er også studerende, der læser på samfunds- og humaniorauddannelserne Europæiske Studier, International erhvervsøkonomi, HA, International Cand.merc. eller HD-enkeltfag og dygtiggør sig inden for fag som f.eks. global marketing, internationale samarbejdsrelationer og økonomi.

Den sammensætning er en helt optimal kombination for et sundt og interessant studiemiljø på campus, mener Anna Marie Dyhr Ulrich, der er studieleder for de samfundsfaglige uddannelser på SDU i Sønderborg.

”Det giver en god kultur og stemning, at ikke alle ser verden og karrierevejen fra samme udgangspunkt. Et universitet skal gerne summe af engagement, og det gør det især, når der er grundlag for gode diskussioner, og når de studerende har forskellige interesser”, fortæller hun.

"Et universitet skal gerne summe af engagement, og det gør det især, når der er grundlag for gode diskussioner, og når de studerende har forskellige interesser”.
Anna Marie Dyhr Ulrich
-
Studieleder på SDU Sønderborg

Hun understreger, at den store succes Det Tekniske Fakultet oplever, også smitter af på de andre studieretninger.

”Vi ligger i slipstrømmen af den indsats og oplever også rigtig fin fremgang – særligt med de internationale studerende”, fortæller Anna Marie Dyhr Ulrich.

 

Fremgang på trods af nedgang andre steder

Det bemærkelsesværdige i den markante fremgang på uddannelserne i Sønderborg er ifølge dekan Henrik Bindslev, at den sker i en tid, hvor det kan være svært at tiltrække nok studerende på grund af små ungdomsårgange.

Han mener, at svaret skal findes i det faktum, at universitetet har skabt et internationalt studiemiljø og er understøttet af et partnerskab med virksomheder og Sønderborg Kommune. Det sikrer en høj faglig kvalitet, samtidig med at dimittenderne bliver uddannet til aktuelle behov i området.

Det betyder også, at der er helt ideelle betingelser for at lande et spændende job direkte efter uddannelsen, fortæller Henrik Bindslev.

”Vi har virksomheder i området, der er verdensførende inden for automation, e-mobilitet og energieffektivitet, og derfor er der stor interesse i, at der skabes en fødekæde af kvalificerede veluddannede profiler, så det er gunstigt at drive og vækste virksomheder her i området. Det giver de studerende optimale muligheder for en stærk start på deres karriere, og det giver Sønderborg gode muligheder for at holde på unge i området”, siger Henrik Bindslev.

”Vi har virksomheder i området, der er verdensførende inden for automation, e-mobilitet og energieffektivitet, og derfor er der stor interesse i, at der skabes en fødekæde af kvalificerede veluddannede profiler, så det er gunstigt at drive og vækste virksomheder her i området".
Henrik Bindslev
-
Dekan på Det Tekniske Fakultet

I 2023 oplevede campus i Sønderborg en fremgang på 87% i forhold til året før. Det var særligt på ingeniøruddannelserne, der med 2.372 ansøgere oplevede mere end en fordobling set i forhold til året før.

Ifølge prognoserne for 2024 fortsætter den store fremgang, hvilket betyder, at der igen i år forventes fremgang i optaget af nye studerende.

Derfor arbejder universitetet lige nu på at udvide, så det kan imødekomme flere ansøgere. Sideløbende bliver der arbejdet intensivt for at skabe yderligere 800 nye studieboliger i byen såvel som et endnu mere attraktivt studie- og ungemiljø i Sønderborg.

FAKTA:

SDU i Sønderborg er et regionalt centrum for forskning, uddannelse og kultur. Campusset er en del af Syddansk Universitet, der også har campusser i Odense, Kolding, Esbjerg, København og inden længe også Vejle. Universitetet blev i 1998 oprettet ved fusion af Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd, Odense Universitet og Sydjysk Universitetscenter.

 

SDU i Sønderborg har til huse i videns- og kulturcenteret Alsion ved Alssund og har specialiseret sig i sprog, økonomi, regionale studier og ingeniøruddannelser inden for mekatronik, elektronik, mekanik, innovation og software. Miljøet er internationalt.

Som noget helt unikt har et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Region Syddanmark skabt grundlaget for helt nye forsknings- og innovationsfaciliteter samt nye ingeniøruddannelser på SDU i Sønderborg. Det er SDU, Bitten og Mads Clausens Fond, Danfoss A/S, LINAK A/S, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune, som hver investerer massivt i faciliteterne og uddannelserne.

 

Inden for mekanik, elektronik og mekatronik var arbejdsløsheden blandt civilingeniør-dimittenderne fra SDU i Sønderborg i 2022 på 0% tre måneder efter endt uddannelse.

 

Gennemsnittet i resten af landet for den lignende uddannelser var i 2022 4,8% i andet kvartal faldende til 2,1% i fjerde kvartal.

SDU Sønderborg