Kompetencegivende uddannelse, som leder videre til en erhvervs- eller ungdomsuddannelse

FGU tilbyder en sammenhængende faglig/pædagogisk skole med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Skolemiljøet i FGU skal understøtte, at så mange elever som muligt kan være en del af fællesskabet og ikke føler sig ekskluderet eller særliggjort. 

Der tages hensyn til elevens eventuelle vanskeligheder med bestemte deltagelsesformer. De unge får den tid, de har behov for, til at gennemføre et niveau. Der er altså ikke krav om, at de skal gennemføre et niveau i løbet af en bestemt tid.