Kompetencegivende uddannelse, som leder videre til en erhvervs- eller ungdomsuddannelse
Studieliv

FGU tilbyder en sammenhængende faglig/pædagogisk skole med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Skolemiljøet i FGU skal understøtte, at så mange elever som muligt kan være en del af fællesskabet og ikke føler sig ekskluderet eller særliggjort.