Gymnasium, erhvervsuddannelser m.m.

Studieliv

Business College Syd er en uddannelsesinstitution, som rummer en bred vifte af uddannelsesmuligheder med Det Blå Gymnasium – HHX, merkantile erhvervsuddannelser med både grundforløbet EUD & EUX Business og hovedforløb, praktikcenter, efteruddannelse samt kurser indenfor det businessfaglige område.