Gymnasial supplering, kurser og hf-uddannelser
Studieliv

På VUC Syd kan du blandt andet tage 2-årig hf-eksamen, et målrettet 1-årig hf-forløb og hf-enkeltfag samt Almen Voksenuddannelse, kurser for ledige og virksomheder, kompetencevurdering, ordblindeundervisning, Forberedende Voksenundervisning, og Voksen Specialundervisningsområdet (VSU) ifølge driftsoverenskomst med Sønderborg Kommune.

Læs mere:

VUC Syd Sønderborg